Livshistorie-interview

Når vi skal skrive din livshistorie, så er vores vigtigste redskab et grundigt og fyldestgørende livshistorie-interview. Vores ghostwritere interviewer typisk i 2 timer af gangen, og det kan enten foregå online, pr. telefon eller fysisk i dit hjem efter aftale.

et kronologiske overblik

Forud for interviewet, har vi bedt vores hovedperson om at tegne en tidslinje over sit liv og opdele det i perioder samt at markere de største begivenheder eller vendepunkter på tidslinjen. Det er også dér selve interviewet starter - med at sætte nogle ord på de forskellige perioder og en række udvalgte begivenheder i løbet af livet. Her beder vi hovedpersonen om at udvælge en række begivenheder, som særligt har formet deres liv og det menneske, de er blevet i dag.

Kriser & relationer

En af de store og definerende ting i vores liv er kriser og udfordrende perioder, og derfor spørger vi også ind til en særligt udfordrende periode i dit liv, og hvordan du har håndteret den. Og så taler vi derefter ind i de relationer, der har præget dit liv. Det handler både om enkeltstående relationer, men det kan også være fællesskaber eller organisationer, du har været en del af og som enten har påvirket dit liv i positiv eller negativ retning.

drømme, VÆRDIER & IDEOLOGI

Én ting er vores fortid og historik, men en stor del af vores personlighed er også defineret af, hvad vi drømmer om, hvilke værdier vi navigerer efter og hvad vi tænker om 'det gode liv'. Så dette afsnit handler blandt andet også om religion, tro, spiritualitet samt om politik og også en del om vores fremtidsforestillinger og vores håb og drømme - uanset hvor gamle vi er.

Afhængigt af vores hovedperson, kan sport, kultur, arbejdsliv, litteratur og musik også fylde noget i større eller mindre grad i fortællingen.

Skal vi også skrive din livshistorie? Så læs mere og kontakt os med en forespørgsel.